Дечје радионице

У оквиру Музеја угљарства, тачније у галерији самог музеја налази се посебан простор издвојен за најмлађе посетиоце. Ту се мгу организовати радионице где наши најмлађи своје утиске о музеју и доживљај о рударењу да пренесу на папир разним цртежима, причама… Радионица је доступна свој деци по завршетку обиласка музејског комплекса.

Програм дечје радионице обухвата низ вежби за развој граомоторике и визуелне перцепције кја за циљ има развој фие моторике коддеце, побољшање концентрације и одржавање пажње. Графомоторика подразуева способнст држања олове и писања. Развојем фине моторике побољшава се способност да се праве прецизни си тни покрети руком уз одржавање добре координације између прстију и ока, а то је превасходно важо за успешно овладавање процеса писања. Поред тога што ове актвности доприносе развоју мишића шаке и развоју координације руке и ока оне уједно доприносе и развоју коцентрације детета. Визуелна прецепција спада у пет основних перцепција. Представља могућност интерпретације информација које примамо кроз чуло вида. Вежбе помажу детету да разуме различите елементе, као што су величина, облик, просторни односи итд. Визуелна перцепција подразумева:

Перцепцију облика

Визуелну дискриминацију

Визуелну меморију

Секвенционирање (секвенционална меморија)

Координација око-рука ( саставни је део многих визуено-перцептивних и ерцептивно-моторичких способности)
Кроз испуњавање ових задатака и вежби деци се омогућује да на њима приступачан начин разумеју садржај музејске поставке, основе рударства као и послова које свакодневно обављају рудари. Моћи ће да упознају који су то алати којима се рудари служе, каква је врста послова које обављају када сиђу у јаму, али и да осете како је то бити рудараи бавити се једном од најтежих и најопаснијих професија. Какав човек треба да буде рудара, које то особине треба да има и какав однос да гради са људима са којима ради у три смене на опасним местима дубоко у средишту земље. Али након што изађе из јаме рудар се враћа својој кући и породици … Он је и муж и отац, а то је оно што га у јами чува и води.

О нама

Музеј угљарства у Сењском Руднику је основан, на иницијативу РМУ „Рембас“, са задатком да прикаже рударско-техничко-историјски развој РМУ „Рембас“ и осталих рудника угља у Србији. Експонати Музеја приказују развој угљарства у Србији од периода антике до данашњих дана. Музеј угљарства спада у специјализоване музејске установе техничког типа и налази се у саставу Заједнице музеја науке и технике Србије. Основна делатност Музеја обухвата послове прикупљања, проучавања, обраде и презентације предмета и грађе који су од значаја за проучавање историје технолошко-техничког развоја рударства у Србији.

Контакт

МУЗЕЈ УГЉАРСТВА у Сењском Руднику
35234 Сењски Рудник
тел: 035/620-735, 627-722

Данијела Трајковска – Кустос
mob: 069/3627-560
email: danijela.trajkovska@jppeu.rs