Дан рудара

Као успомену на велики штрајк рудара Сењског Рудника који је почео 6. Августа 1903. Године, када су се рудари први пут организовано супротставили својим израбљивачима зарад заштите својих права, Извршно веће НР Србије доноси одлуку о проглашењу 6. Августа за Дан рудара Србије. Од те 1955. Године, Дан рудара се уз пригодну свечаност и богат културно-уметнички програм обележава сваке године у свим рудницима Србије.

О нама

Музеј угљарства у Сењском Руднику је основан, на иницијативу РМУ „Рембас“, са задатком да прикаже рударско-техничко-историјски развој РМУ „Рембас“ и осталих рудника угља у Србији. Експонати Музеја приказују развој угљарства у Србији од периода антике до данашњих дана. Музеј угљарства спада у специјализоване музејске установе техничког типа и налази се у саставу Заједнице музеја науке и технике Србије. Основна делатност Музеја обухвата послове прикупљања, проучавања, обраде и презентације предмета и грађе који су од значаја за проучавање историје технолошко-техничког развоја рударства у Србији.

Контакт

МУЗЕЈ УГЉАРСТВА у Сењском Руднику
35234 Сењски Рудник
тел: 035/620-735, 627-722

Данијела Трајковска – Кустос
mob: 069/3627-560
email: danijela.trajkovska@jppeu.rs