Стари магацин

Музеј угљарства у Сењском Руднику има веома занимљиву и информативну концепцију и изложбену поставку. Зграда старог централног магацина адаптирана је 1980. године и од тада се користи као јединствени технички Музеј угљарства у Србији, који презентује предмете и историју Сењског Рудника и осталих рудника угља са подземном експлоатацијом који се налазе у саставу ЈП ПЕУ Ресавица. Изложени предмети датирају од антике до данашњих дана.

Обавештење за посетиоце

Поштовани посетиоци,
Обавештавамо Вас да је Музеј угљарства у Сењском Руднику почео са радом од понедељка, 11. маја 2020. године. Због новонастале ситуације, групне посете биће омогућене уз присуство максимално 10 посетилаца по групи, искључиво уз поштовање прописаних мера заштите.

Контакт

МУЗЕЈ УГЉАРСТВА у Сењском Руднику
35234 Сењски Рудник
тел: 035/620-735, 627-722

Данијела Трајковска – Кустос
mob: 069/3627-560
email: danijela.trajkovska@jppeu.rs