Парна машина

Од 2005 године сатавни део музејске поставке чини и рударски лифт односно парна машина за превоз људи и материјала јаме Сењски Рудник. Ова парна машина је конструисана 1872 године у фабрици Јозеф Кереши у Грацу у Аустрији. Од 1874 године је радила у руднику Врдник а после продора воде и потапања те јаме 1922 године она је пренешена у Сењски Рудник где је намонтирана и где и данас ради. Карактеристика ове машине је у томе што она као покретачку снагу користи водену пару а централна осовина садржи дрвене зупце који се праве у машинској радионици у самом Сењском Руднику и ови дрвени зупци се праве од сувог грабовог дрвета.

Ова парна машина је једина тог типа у Европи која је перманентно у функцији до данашњег дана апсолутно је сигурна и безбедна за превоз радника и може да ради без обзира имало електричне енергије или немало тако да рудари у сваком тренутку могу потпуно безбедно да иду у јаму и да из ње изађу. Овај рударски лифт спушта рударе на дубину од 150 метара.

О нама

Музеј угљарства у Сењском Руднику је основан, на иницијативу РМУ „Рембас“, са задатком да прикаже рударско-техничко-историјски развој РМУ „Рембас“ и осталих рудника угља у Србији. Експонати Музеја приказују развој угљарства у Србији од периода антике до данашњих дана. Музеј угљарства спада у специјализоване музејске установе техничког типа и налази се у саставу Заједнице музеја науке и технике Србије. Основна делатност Музеја обухвата послове прикупљања, проучавања, обраде и презентације предмета и грађе који су од значаја за проучавање историје технолошко-техничког развоја рударства у Србији.

Контакт

МУЗЕЈ УГЉАРСТВА у Сењском Руднику
35234 Сењски Рудник
тел: 035/620-735, 627-722

Данијела Трајковска – Кустос
mob: 069/3627-560
email: danijela.trajkovska@jppeu.rs