Семинар Међународног савета музеја (ICOM)

Семинар Међународног савета музеја (ICOM)

Семинар Међународног савета музеја (ICOM) под називом „Екомузеји и музеји зајднице“ одржан је у Београду од 25. до 27. октобра 2017. На семинару су учествоавили гости из екомузеја у Италији, Хрватској, као и представници наших музеја у Сењском Руднику, Голубинцима, Долини Ибра, Злакуси…
Интернационални тим предавача овог пута предводио је потпредседник ИКОМ-а, Алберто Гарландини, и председник ИКОМ-а Хрватске, Дарко Бабић.

Овај међународни скуп стручњака је и јединствена прилика да се изнесу студије случја из домаће праксе, па су учесници семинара добили увид у активности везане за Еко-етно музеј „Шлос“ у Голубинцима, као и екомузеје у процесу настајања какав је Музеј угљарства у Сењском Руднику. Мирослав Николић, управник Музеја угљарства, изнео је запажено излагање о пројекту везаном за екомузеј у Сењском Руднику и тиме представио наш музеј колегама из европских музеја и уваженим члановима ИКОМ-а.

О нама

Музеј угљарства у Сењском Руднику је основан, на иницијативу РМУ „Рембас“, са задатком да прикаже рударско-техничко-историјски развој РМУ „Рембас“ и осталих рудника угља у Србији. Експонати Музеја приказују развој угљарства у Србији од периода антике до данашњих дана. Музеј угљарства спада у специјализоване музејске установе техничког типа и налази се у саставу Заједнице музеја науке и технике Србије. Основна делатност Музеја обухвата послове прикупљања, проучавања, обраде и презентације предмета и грађе који су од значаја за проучавање историје технолошко-техничког развоја рударства у Србији.

Контакт

МУЗЕЈ УГЉАРСТВА у Сењском Руднику
35234 Сењски Рудник
тел: 035/620-735, 627-722

Данијела Трајковска – Кустос
mob: 069/3627-560
email: danijela.trajkovska@jppeu.rs