Машинска радионица

Машинска радионица саграђена је 1922. године за потребе рудника. Данас представља занимљив и живописан део музејског комплекса Музеја угљарства. Свака од четири просторије машинске радионице представља једну интересантну поставку из живота рудара.

Тако ћете се у првој просторији упознати са друштвеним животом рудара између два светска рата. Рудари су одувек били веселе и ведре природе па је с тим у вези и њихов приватни живот,живот након изласка из јаме био богат различитим активностима. 1930. године у Сењском Руднику основано је Соколско друштво у овиру кога су осниване различите секције почевши од више спортских клубова, преко музичких и глумачких секција, до актива жена и других удружења. Изложбу аутентичних фотографија које приказују тај сегмент из живота рудара можете погледати у некадашњој столарској радионици.

Друга просторија, некадашњи приручни магацин, данас осликава домаћинство рудара из прве половине двадесетог века. Ту можете видети како и чиме су рударске куће биле опремљене, као и један мали део поставке који нас враћа у прву основну школу Сењског Рудника која је основана давне 1896. године.

Просторију машинске радионице данас је заменила поставка који носи назив „Жене у рудницима угља некад и сад“. Ова поставка с разлогом носи епитет најдирљивије поставке у музеју. Поставка која би још могла да носи и назив „рударске сузе, крв и зној из ока женског бића“ нас води од краја 19. века, од једне тихе домаћице, супруге и мајке са великим теретом на леђима, до данашње модерне жене, жене рудара која раме уз раме са мушкарцима зарађује свој хлеб са седам кора дубоко у утроби земље.

Последња, али не најмање важна просторија машинске радионице је стара ковачница са две оригиналне ковачке ватре које су и данас у функцији. Поставка у потпуности реконструише некадашњи изглед ковачнице и посетиоце упознаје са начином рада најбољих мајстора ковача који су свој занат пекли баш у овој радионици.

О нама

Музеј угљарства у Сењском Руднику је основан, на иницијативу РМУ „Рембас“, са задатком да прикаже рударско-техничко-историјски развој РМУ „Рембас“ и осталих рудника угља у Србији. Експонати Музеја приказују развој угљарства у Србији од периода антике до данашњих дана. Музеј угљарства спада у специјализоване музејске установе техничког типа и налази се у саставу Заједнице музеја науке и технике Србије. Основна делатност Музеја обухвата послове прикупљања, проучавања, обраде и презентације предмета и грађе који су од значаја за проучавање историје технолошко-техничког развоја рударства у Србији.

Контакт

МУЗЕЈ УГЉАРСТВА у Сењском Руднику
35234 Сењски Рудник
тел: 035/620-735, 627-722

Данијела Трајковска – Кустос
mob: 069/3627-560
email: danijela.trajkovska@jppeu.rs